Mit gondol Ken Wilber az EU-ról

Mit gondol Ken Wilber az EU-ról

Részlet Ken Wilber májusban, az Európai Integrál Konferencián elhangzó videóüzenetéből.

Az „Integrál reflexiók Európára” több szempontból is vizsgálja az EU  jelenlegi válságát, beleértve a terrorcselekményeket, a Közel-Keletről beáradó menekülthullámot, a britek EU-val kapcsolatos ambivalenciáját, a továbbra is fennálló EU-s pénzügyi kérdéseket, nehézségeket és még sok egyéb témát. Úgy tűnik, az elmúlt körülbelül egy év során az EU stabilitása minden eddiginél erősebb nyomás alatt van, s még akár puszta létezése is kérdésessé válhat. Mit tehetünk? Mi lehet a megoldás? Az európai krízis lehetséges megoldásában az integrál szemléletet képviselve arra hívnám fel először is a figyelmet, hogy

nem minden integrál beavatkozásnak kell kimondva is integrálnak lennie, viszont “integráltan informáltnak” mindenképp.


Ez azt jelenti, hogy nem szükséges az integrál keretrendszer minden, vagy több elemét, összetevőjét számba venni (mint pédául a kvadránsokat, a szinteket, a fejlődésvonlakat, a típusokat, stb.), ám a jelenlegi válság olyan markánsan mutatja bizonyos fejlődési szintek jellegzetességeit, hogy ezen szintek, illetve jellegzetességeik kifejtése mégiscsak szükséges lehet annak érdekében, hogy megmutassuk, miért feltétlenül szükségesek mégis a krízis megértése szempontjából. A terrorizmusra és a menekültválságra adott reakciók szinte kivétel nélkül, pontosan beskálázhatók a fejlődési szintek 4 leggyakoribbjának valamelyikébe (piros – egocentrikus, borostyán –  tradicionális, narancs – modern és zöld – posztmodern) és ezen közvetlen összefüggések felismerése reakciók és szintek között fontos része kell legyen bármely, életképes javaslat kialakításának.

Főbb fejlődési szintek

A prezentáció rövid áttekintést ad a 6-tól 8-ig számozott, főbb fejlődési szintekről (más néven struktúrákról), melyek a különböző fejlődési elméletek, elméletrendszerek többségében mind megtalálhatók.  Teljesen mindegy, mennyire különböznek ezek a rendszerek egymástól, abban mégis megegyeznek, hogy mindegyikben univerzálisan megtalálhatók ennek a 6-7-8 szintnek egymáshoz nagyon hasonló leírásai. Miután ezeket a szinteket röviden bemutatom, a fent említett négy, leggyakoribb szintre részletesen is kitérek és kifejtem, hogy ezek egyenként hogyan reagáltak (illetve reagálnak jelenleg is) a terrorizmusra, a menekültkérdésre, a pénzügyi krízisre és a többi, napjainkban aktuális témára.

A szintek bemutatása csak töredékét képezi a teljes AQAL integrál térképnek (azaz ez csupán a szintbeli dimenziója a “minden kvadráns, minden szint, minden fejlődésvonal, minden állapot, minden típus” teljes rendszerének), mégis kiemelt fontosságú, hiszen a fennálló krízis megkerülhetetlen aspektusait mutatja meg tökéletesen tisztán, érthetően.

Ahogyan már korábban is említettem,

a krízisben résztvevő szereplők eltérő világnézeti, értékrendbeli, szükségleti szintjeit tisztán be kell tudjuk azonosítani annak érdekében, hogy valódi, hatékony megoldást hozó javaslatot tudjunk letenni az asztalra.

 

woodtype-846088_1280

Az integrál szintek megjelenése

A prezentáció ezek után kitér az integrál fejlődési szintek felbukkanásának szerepére mindegyik említett témakör kapcsán. Részletesen taglalja a zöld posztmodernizmus problémáit és az ellentmondásokat, melyeket a jelenlegi állapotba behoz – nagymértékben komplikálva és súlyosbítva a helyzetet. Az EU megújítására tett erőfeszítéseket

“teal módszertannak” is nevezhetjük — ezek olyan, működő alkalmazások, melyekkel elősegíthető az emberek 1. emelet zöldből 2. emelet teal-be (vagyis integrál szintre) jutása.

Ez az idei Európai Integrál Konferencia egyik legfőbb célja.  Ezúton is szeretettel üdvözlök mindenkit, aki saját maga szeretné látni és megtapasztalni azokat a módszereket, melyek valódi segítséget nyújthatnak az egyén számára abban, hogy tovább mozdítsák őt, mint egyént a saját fejlődése útján, illetve egész Európát, mint nagyobb, az egyént is magába foglaló egységet a valódi egység és teljesség felé vezető úton – ezek pedig minden esetben integrál módon átalakító, transzformáló módszerek, gyakorlatok lesznek.

Ken Wilber, Integral Vision, Denver USA, 2016.

Vásárolj jegyet! Nézd meg a programot! Még több ingyenes tartalmat szeretnék!

0
Your Cart