Minden szempár rajtad, a szíved majd kiugrik a helyéről, a többiek téged figyelnek – ez a Circling!

Circling – az interszubjektivitás átalakító ereje

Az egyének jobban megmutatják valódi lényüket, amikor emberi kapcsolódásokon keresztül mély jelenlétet hívunk elő.

A Circling olyan gyakorlat, melyben egy kis csoport figyelme koncentráltan a csoport egyetlen tagjára irányul. A személy így meg tudja érezni, hogy milyen az, amikor a többiek támogató figyelme egyvalakire fókuszál és megtapasztalja a többiek adott pillanatban jelenlévő, őszinte, hiteles érzéseit. A Circling folyamata a kapcsolódás, a megértés, és az emberek közötti mély hitelesség körül forog. Egy fajta “kapcsolati meditációként” is értelmezhető, mivel nagyobb tudatosságot és megbecsülést hív életre a kapcsolódásokban. A paradigmaváltásként is felfogható gyakorlat módszerét a felnőttek tanulását és fejlődését vizsgáló kutatások is alátámasztják.

A Circling új módszer belső jelenléted fejlesztésére, illetve a környezeteddel való hitelesebb kapcsolódások kialakítására.

Új és érdekes lehetőségek merülnek fel, hiszen alapvető és korábban fel nem ismert dolgokra, mintáinkra láthatunk rá. Ajtót nyit a flow élmények felé és életet lehel az olykor gyenge lábakon álló, homályos spirituális koncepciókba és elképzelésekbe.

A Circlingen keresztül bizalmat építhetünk ki saját és mások mélyebb bölcsessége felé.  A módszer különlegessége, hogy bár komplex elméleteken alapszik, mégis nagyon egyszerű benne résztvenni és bárki képes rá. Mivel egyszerre több szinten is dolgozik, ezért meggyőződésünk szerint az egyik leggazdagabb, leghatékonyabb eszköz, melyet manapság az önfejlesztés, önismeret útján használhatunk.

A 2016-os IEC-n három, második emeleti gyakorlatot mutatunk be a Circling eszköztárából, melyek különböző érzelmi intenzitással, spirituális mélységgel és személyiségátalakító potenciállal bírnak:

  • Circling
  • All There Is – egy új Circling gyakorlat
  • Avalon

Egy közös „mi-teret” (‘we’ space) alakítunk ki – egy teret, ahol minden résztvevő az ő egyediségében van jelen, dönt arról, hogy miben vállal kockázatot és miben nem, szembenéz saját árnyékával és mindezt beteszi a közösen kialakított térbe, mely elsősorban a Circling gyakorlatára és elméletére támaszkodik.

A csoport kollektív intelligenciája az a tér, ahol a jelenlét és a kapcsolódás felerősödik és egy mélyebb szinten szemlélhetjük és élhetjük meg őket. Ez az interszubjektív figyelmet gyakoroltató közeg a jelenlét és a kapcsolódás fókuszba helyezésével hangsúlyozza ki az

önszabályozó képességeket.

Ebbe beletartozik a Circle „vezetője” is, aki teljes mértékben rábízza magát a folyamat intelligenciájára, s így automatikusan mindenkit arra motivál, hogy a saját részét, szerepét megérezze és felvállalja a nagy egészből. Az ilyen típusú Circling vezetésben egyre mélyebb és mélyebb témák merülnek fel a csoportban, egyre nagyobb és nagyobb kihívásokkal állunk szemben, melyekért mindenki saját maga vállalja fel saját felelősségét saját élményéért és egyre mélyül a kölcsönösség érzése, ahogyan a helyzet bizonytalanságát elfogadjuk és megérezzük.

 

Jordan Allen – A CirclingEurope-pal csoportokat, elvonulásokat és 6-9 hónapos személyiségfejlesztő, integrál szemléletű vezetői képességeket fejlesztő programokat vezetek. Nagyon izgalmas esemény az életemben, hogy nemrégiben hoztam létre egy online Circling-re (integrál kapcsolati meditáció) módot adó online videótechnológiát, napi két, facilitált résszel, melyben a résztvevők és a facilitátorok a világ minden tájáról érkeznek. Most publikáltam ‘Gyönyörű Apokalipszis’ címmel integrál regényemet, melyhez Ken Wilber írt ajánlót – ebben a fejlődés különböző szintjeinek gyakorlati vonalán vezeti végig az olvasókat.

Alanja Forsberg gyerekkora óta különösen kíváncsi és érzékeny volt és mély megértéssel fordult az emberi kapcsolatok és a közös, szociális mezőhöz minket kapcsoló érzelmi mintázatok felé. Eddigi munkássága során különböző aspektusokból kutatta az emberi természetet – így a pszichológián, pszichodrámán, szociális munkán, színházon, integrál elméleten, spiritualitáson és az anyaságon keresztül jutott el a személyes és kapcsolati fejlődésről szóló legkorszerűbb szemlélethez. Küldetése, hogy  áttörje, felszámolja azokat a mentális és érzelmi akadályokat, melyek alapvető szabadságunktól, szerető bölcsességünktől és kreatív életerőnktől elválasztanak minket. Nemzetközileg elismert szakember, a hiteles találkozások és interszubjektív pszichoterápia oktatója, kollégájával együtt vezeti a globális, hitelesség és tudatos önkifejezés iránt elkötelezett gyakorló közösséget, a Circling Europe-ot. Gran Canaria-i otthonából rendszeresen vezet sajátélményű műhelyfoglalkozásokat („All There Is” módszer) és 1 hetes „Avalon” elvonulásokat, melyek az emberi intelligencia (ön)gyógyító és átalakító erejében rejlő potenciálra alapoznak. Korábbi tevékenysége során egyéni és csoportos pszichoterápiákat vezetett, maximális biztonsági fokozatú pszichiátriai intézetekben dolgozott, illetve négy éven át képezte a norvég hadsereg magas beosztású tisztjeit integrál szemléletben.  

Circling élménybeszámolók (angol nyelvű)

Jegyvásárlás Megnézem a programot Több tartalmat kérek

0
Your Cart